Email: [email protected]

VN : (+84) 984 56 66 76

Sắp xếp một cuộc hẹn qua điện thoại

Bạn vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây.

Amica Travel sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Ông (Bà) *

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại *
(Điện thoại được giữ bí mật và chúng tôi chỉ sử dụng nó để liên hệ với bạn)

Ngày cho cuộc hẹn *

NOTE: Les horaires disponibles pour demander un RDV téléphonique chez Amica Travel sont entre 2:00 AM et 7:00 PM heure GMT (ou entre 04 AM et 09 PM heure locale français) tous les jours (sauf Dimanche)

Bạn muốn Amica Travel gọi điện vào thời gian nào *

7-8H 8-9H 9-10H 10-11H 11-12H 12-13H 13-14H 14-15H 15-16H 16-17H 17-18H 18-19H

Câu hỏi của bạn

* Bắt buộc

Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đã gửi thông tin và cam kết: